Modele wejścia na rynki zagraniczne

Polega na udostępnianiu kontrahentowi zagranicznemu tzw. “wartości niematerialnych i prawnych”. Udostępnianie à odbywa się w zamian za opłatę zwaną Royalties (licencyjną). Okres trwania wykonywania licencyjnej à OD 5 do 10 lat. jedną z forme licencjonowania franchise jest. Obejmuje sur le transfert prawa ne stosowania w całości programu marketingowego, qui obejmuje: logo firmy, znak Handlowy produktu, sposób się produktu i prowadzenia interesu. Wprowadzenie produktu na Obce Rynki aucune m.in. Rozstrzygnięcia Czy należy Go wprowadzać jednocześnie na więksjay liczbie rynków (modèle “polewaczki”) Czy też tylko na nielicznych w określonej kolejności (modèle “wodospadu”). Model-System założeń, pojęć i zależności między Nimi pozwalający opisać (zamodelować) w przybliżony sposób jakiś Aspekt rzeczywistości. Na ogół wyrażany w Subs matematyki (tzw. modèle matematyczny, lžż taki sposób zapisu Daje Możliwość jego doświadczalnego sprawdzenia. KONCENTRACJA na wybranym rynku aucune więcej czasu, ALE za à mniej zaangażowania kapitału i LUDZKICH zasobów.

Nadto, Gdy zasoby są koncentrowane w jednym kraju, Przedsiębiorstwo Łatwiej ne Osiąga Internet Tam odpowiednią masę krytyczną, Dzięki czemu Można uzyskać pozycję liczącego się konkurenta. Jak wynika z diffĂŠrents Badań, modèle “wodospadu`jest bardziej preferowany niż modèle” polewaczki “. Przewaga ta ujawnia się zwłaszcza wówczas, Gdy: JOINT VENTURE Polega na tym, że tworzone jest wspólne Przedsiębiorstwo z niezależnym partnerem zagranicznym. Czynniki sprzyjające tworzeniu joint venture (m.in.): Perspektywy ekonomiczne wejścia na obcy Rynek są zadowalające, ALE utworzenie własnego Przedsiębiorstwa-niemożliwe ze względu na brak wystarczającego doświadczenia je Znajomości specyfiki rynku zagranicznego podstawie BYM Mia ł na Swojego doświadczenia wymienić jedną cechę, która jest najistotniejsza w przeprowadzaniu ekspansji na Rynki zagraniczne, à byłaby à żelazna konsekwencja. Musimy się ici na błędach, które na Pewno o Nam się Popeye, je nie zrażać się. 1 lasyfikacja strategii wejścia trategie wejścia na Rynki zagraniczne Handlowe ooperacyjne bezkapitałowe ooperacyjne kapitałowe Hierarchiczne Eksport przerobowy Eksport pośredni Eksport kooperacyjny Eksport bezpośredni ompleksowe (licencjonowanie) Wyspecjalizowane ompleksowe (Spółka joint-venture X) Wyspecjalizowane (Spółka joint-venture Y) Przejęcia wyspecjalizowane Przejęla CIA kompleksowe INWESTYCJA Nowe Przedsiębiorstwo wyspecjalizowane INWESTYCJA Nowe Przedsiębiorstwo-kompleksowa 1 2 Eksport przerobowy-1 Eksport przerobowy-2 Eksport przerobowy: Przedsiębiorstwo Produkcyjne podejmuje się się na zamówienie audience zagranicznego (najczęściej Firma dystrybucyjna) produktów okre, przy Czym partenaire zagraniczny Dostarcza własne materiały (Lub Wspiera przy zakupach), wzory produktów, technologie, Systemy kontroli jakości, w zamian producteur Musi wytworzyć Produkt zgodny ze specyfikacją funkcjonalno-użytkową.

This entry was posted in Sem categoria. Bookmark the permalink.

Comments are closed.